เมนูเครื่องดื่ม

HOT MENU

Americano

ราคา 70 บาท

Espresso

ราคา 70 บาท

Piccolo Latte

ราคา 80 บาท

Cappuccino

ราคา 70 บาท

Mocha

ราคา 70 บาท

Caramel Machiato

ราคา 90 บาท

Latte

ราคา 80 บาท

Mocha

ราคา 70 บาท

Matcha Clear

ราคา 90 บาท

Matcha Latte

ราคา 110 บาท

– ICE MENU –

Americano

ราคา 80 บาท

Black Orage

ราคา 120 บาท

Latte

ราคา 90 บาท

Ice Matcha Latte

ราคา 120 บาท

Ice Cocao

ราคา 100 บาท

Espresso

ราคา 80 บาท

Cappuccino

ราคา 90 บาท

Mocha

ราคา 90 บาท

Black Coconut

ราคา 120 บาท

Dirty Coffee

ราคา 90 บาท

Dirty Cocao

ราคา 90 บาท

Dirty Matcha

ราคา 90 บาท

Caramel Machiato

ราคา 100 บาท

Coffee X Matcha Latte

ราคา 120 บาท

Cocao Orange

ราคา 120 บาท

Matcha Clear

ราคา 90 บาท

Milk Tea

ราคา 90 บาท

Lemon Tea

ราคา 90 บาท

Cocoa Strawberry

ราคา 120 บาท

Cocoa Caramel

ราคา 120 บาท

Cocoa Mint

ราคา 120 บาท

Cocoa Banana

ราคา 120 บาท

Cocoa Peach

ราคา 120 บาท

Black Peach

ราคา 120 บาท

Coffee mojito

ราคา 120 บาท

Espresso Tonics

ราคา 120 บาท

Lychee Espresso

ราคา 120 บาท

White Chocolate cocoa

ราคา 120 บาท

Matcha Coconut

ราคา 120 บาท

Dirty x Matcha

ราคา 120 บาท

Vanilla Latte

ราคา 120 บาท

– ITALIAN SODA MENU –

Apple Soda

ราคา 120 บาท

Strawberry Soda

ราคา 120 บาท

Blue Hawaii Soda

ราคา 120 บาท

Lemon Soda

ราคา 120 บาท

Summer Sweets

ราคา 120 บาท

Sunshine Day

ราคา 120 บาท

Ocean Fresh

ราคา 120 บาท

Sunny Passion

ราคา 120 บาท

Berry Secret

ราคา 120 บาท

Mint Lemon Soda

ราคา 120 บาท

Krasai.cafe | กระซ้าย.คาเฟ่

อาหารอร่อย บรรยากาศดี บริการเป็นกันเอง

111 หมู่ 10 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่ตั้งร้าน Krasai.cafe | กระซ้าย.คาเฟ่